آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

۲ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است


🌿نکته ای از توحید

استاد علی صفایی حائری


آنچه که تو از خدا تصور می کنی، آن مخلوق ذهن توست و به تو باز می گردد.

آن خدایی که در اندیشه تو احاطه شود و درک شود، آن محدود محکومی است که نمی تواند حاکم تو باشد و جهت حرکت تو باشد.


📚 صراط، ص 139


  • 가브리엘 샤리피


💥رابطه صبر و عشق❤️


✅صبورى به اندازه‏ عشق است. 


1⃣آدمى به اندازه‌‏اى که چیزى را مى‌‏خواهد، بر آن پایدار مى‌‏ماند


2⃣ و در راه آن سختى‌‏ها را تحمّل مى‌‏نماید


3⃣و براى آن مقدّمه مى‌‏سازد


4⃣و زمینه فراهم مى‌‏آورد.


#صبرـعشق

نامه‌هاى بلوغ، ص۲۱۱.


 


  • 가브리엘 샤리피