آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است


🍂انفاق🍃


کسى مى‌‏تواند از غریزه حبّ به مال و حُبّ به دنیا و حبّ به نفس آزاد شود که به عشق عظیم‌ترى رسیده باشد و به نیروى وسیع‌ترى و عمیق‌ترى دست یافته باشد؛ که: «الَّذینَ آمَنُوا اشَدُّ حُبّاً للَّهِ‏»(بقره:۱۶۵).


 و با این زیربناست که انفاق و مواسات و ایثار شکل مى‌گیرد و استوار مى‌شود.


آنها که از غریزه‌ها آزاد شده‌اند و علاقه به خودشان از روى وظیفه است و رسیدگى به خودشان به خاطر دستور حق است، اینها به آسانى مى‌توانند هنگامى که محتاج‌تر و یا کم‌ظرفیت‌تر از خود را مشاهده کردند، مال خود را که مال خداست به او ببخشند و حتى چند شب گرسنه بمانند.


#انفاق

📚فقر و انفاق، ص۶۴.

  • 가브리엘 샤리피