آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

🌿 تغییـر در خود
جوانى از درگیرى‌ها با همسـرش گفته بود شاکى بود که او ناسازگارى مى‌کند.
حاج شیخ فرمود: 👈خودت خوب شو او هم خوب مى‌شود. این یک اصل صحیح و معقول است که در حدیث امیرالمؤمنین  آمده است :
👈هر کس رابطه‌اش با خدا صاف شود، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح مى‌کند.

  • 가브리엘 샤리피

🌿نکته ای از توحیدآنچه که تو از خدا تصور می کنی، آن مخلوق ذهن توست و به تو باز می گردد.

آن خدایی که در اندیشه تو احاطه شود و درک شود، آن محدود محکومی است که نمی تواند حاکم تو باشد و جهت حرکت تو باشد.

  • 가브리엘 샤리피

  • 가브리엘 샤리피